Oddělení radioterapie - Nemocnice Nový Jičín a.s.Oddělení radioterapie - Nemocnice Nový Jičín a.s.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE.

Komplexní onkologické centrum, onkologie a radioterapie

Informace pro pacienty, návštěvy a zdravotníky

Onkologické a hematologické ambulance a denní stacionář,
ambulance lékařské genetiky (z ul. Divadelní)


se nacházejí v nových prostorách

POLIKLINIKY AGEL NOVÝ JIČÍN
v areálu Tonaku a.s. na ulici Revoluční 2214/35 v Novém Jičíně, kde je i nová lékárna Repharm a laboratoře P&R LAB.

Provoz radiační onkologie poskytuje nadále své služby v areálu Nemocnice Nový Jičín.

CENTRUM LÉČBY RAKOVINY PROSTATY

Léčba karcinomu prostaty je rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy.

OTEVŘÍT STRÁNKY CENTRA >>

Od ledna 2006 patřilo Komplexní onkologické centrum Nový Jičín (dříve Onkologické Centrum J. G. Mendela) mezi 18 onkologických center garantovaných Českou onkologickou společností. Na konci roku 2008 centrum absolvovalo audit MZ a obhájilo statut Komplexní spolu s dalšími 12 Komplexními onkologickými centry.

Centrum zajišťuje komplexní onkologickou léčbu a disponuje špičkovým personálním a technickým vybavením.

Součástí vlastního Onkologického centra jsou:Novinky na oddělení radioterapie a onkologie

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín v současné době realizuje projekt „Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín“ reg. č. CZ.1.06/3.2.01/14.08956 spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti - oddělení radioterapie a onkologie Nemocnice Nový Jičín a.s., které je součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, a to pomocí obnovy technického a přístrojového vybavení - lineárního urychlovače.

Nový přístroj – lineární urychlovač:

  • Zjednoduší procesy a zvýší bezpečnosti lékařských výkonů,
  • umožní nové možnosti ozařovacích technik zejména v oblasti 4D radioterapie,
  • zvýší komfort poskytované péče pro pacienty (zkrátí léčebný čas, minimalizuje dávkového zatížení zdravých tkání, zajistí optimální dávky do cílového stavu v nejkratším čase),
  • splní novelizované standardy radiační onkologie.
most mezi Radioterapií a budovou nemocnice Nový Jičín